NY CONTAINER PÅ VÄG TILL ETIOPIEN!

Av Brännskadefonden – Nu skickas ytterligare en Container till Etiopien. Fylld med byggmaterial, elartiklar och medicinsk utrustning till nya bygget vid Arba Minch General Hospital i Arba Minch lämnar den Sverige i december. Tack vare Dr Thom Topstad och organisationen Facing a Child har vi fått nästan all elektronisk utrustning såsom strömbrytare, kontakter, och belysning. […]

ReBuilt Ukraine – On behalf of the Bakhmut District

TACKBREV FRÅN BAKHMUT – UKRAINA På uppdrag av Bakhmut City Administration of the Bakhmut District of Donetsk Oblast och på mina egna vägnar, låt mig uttrycka min högsta respekt och uppriktigt tack för uppmärksamheten på vårt samhälle vid Andra Internationalen Utställning och konferens “ReBuild Ukraine powered by Energy” i Warszawa (Polen).    

Cirkulärt byggande och återbruk

Produktionen av byggmaterial genererar höga klimatutsläpp. För att minska denna påverkan och röra oss mot ett mer hållbart samhälle är cirkulärt byggande nyckeln. Genom att fokusera på återbruk och välja material med omsorg kan vi pussla ihop en mer miljövänlig framtid och minska vårt avtryck.

EXPO XXI, Warsaw Poland

Rebuild Ukraine Together – Demontera var en del av den svenska paviljongen tillsammans med 47 svenska företag, plats EXPO XXI, Warsaw Poland den 14-15 November. Vi vill ta tillfället i akt att uttrycka vår tacksamhet för stödet och engagemanget under dessa 2 dagar. Tack till Fredrik Enander, Forever Sustainable , Beetroot Academy, Andreas Flodström, Ny Teknik, […]

Samarbete med Fabege

Fastighetsbolaget Fabege tar ett stort kliv framåt genom att vara först ut med att skapa en återbrukshubb.

Delar av Söderhallarna blir klinik i Etiopien

Materialet doneras av fastighetsägaren Atrium Ljungberg via Demontera AB som utför rivningen. Containern lämnade Sverige i veckan och om åtta veckor ska den vara framme. Bygget pågår redan och väntas stå klart hösten 2024.

Rebuild Ukraine – Expo

Återbrukstorget för bistånd

Rebuild – Ukraine, där vi förser återbrukstorget.se med byggmaterial från Sveriges fastighetsförvaltare och byggföretag.