Demontering & selektiv rivning

Demontering: Vi utför säker och miljövänlig demontering av utrustning och fastighetskomponenter, vilket minimerar avfall och maximerar återanvändning.

Selektiv Rivning: Vid rivningsprojekt fokuserar vi på att behålla och återanvända värdefulla material och utrustning för att minska koldioxidavtrycket.