Vi erbjuder tjänster inom cirkulärt återbruk och hjälper företag med återbruksinventering, Demontering,Lagerhållning, Försäljning samt
utfärdande av miljöpåverkansrapporter.

Vi verkar i Sverige

Vi kan hjälpa er med att hitta återbruksvärden i samband med
inventering.

Vi tillhandahåller rådgivning och specialistkunskap inför ditt återbruksarbete.

Vill ni öka ert återbruk? 

Kontakta oss!