Flera

ÅRS

ERFARENHET INOM BYGGTJÄNSTER, MONTERING, DEMONTERING OCH ÅTERBRUK

VÄLKOMMEN!

Fråga oss om våra tjänster inom cirkulär byggprocess,
Inventering, Återbruk & Selektiv Rivning

I en cirkulär ekonomi används produkterna så länge som möjligt, och därefter bör de i första hand återanvändas och när det inte är möjligt materialåtervinnas.

Vi hjälper företag återanvända resurser i ett stängt kretslopp istället för att tillverka produkter av nytt råmaterial. Våra tjänster utgår från kundernas behov och täcker ett stort antal områden, och förenar vår expertis inom olika ämnen.

Demontering & Selektiv rivning


Demontering och selektiv rivning är viktiga processer inom bygg- och konstruktionsbranschen. Genom att noggrant ta isär strukturer och välja ut vilka delar som kan återanvändas eller återvinnas, minskar vi inte bara avfallet utan också miljöpåverkan. Det handlar om att arbeta smart för att maximera resurserna och minska negativa effekter på vår planet.

Nyheter

HUR KAN VI HJÄLPA DITT FÖRETAG?

HUR KAN ERT FÖRETAG MINSKA KLIMATPÅVERKAN?

Vi behöver alla ändra våra vanor och vårt sätt att konsumera för att nå klimatmålen. Det finns mycket som du kan göra redan idag för att minska din klimatpåverkan. Våra besparingar påverkar klimatet.

Fråga oss vad ditt företag kan göra för att minska klimatpåverkan

VÅRA

TJÄNSTER

HUR KAN ERT FÖRETAG MINSKA KLIMATPÅVERKAN?

Tidigare projekt

Söderhallarna

Svetsaren 1

Svärdfisken 13

AMF Grävlingen 12

Vi kan också bli den partner som växer med er.

Prata med oss vi löser det mesta

FLERA MÅL FÖR MATERIALÅTERVINNING UPPFYLLS

MEN NÄSTA ÅR HÖJS KRAVEN

Sverige uppfyller fem av åtta materialåtervinningsmål. Från och med nästa rapporteringsår höjs kraven på materialåtervinningen. Det finns flera utmaningar för att nå framtida mål och öka materialåtervinningen av förpackningar.

Revideringen av EU:s avfallslagstiftning har varit en viktig del i EU:s arbete mot en mer cirkulär ekonomi. En växande befolkning och stark ekonomisk utveckling förbrukar jordens resurser i allt snabbare takt. Bara i Sverige genererar vi i genomsnitt fem ton avfall per person och år. I en cirkulär ekonomi behålls resurserna i samhällets kretslopp istället för att bli avfall.

FRÅGA OSS

Svetsaren 1

INVENTERING
DEMONTERING
RIVNING

Kontakta oss

info@demontera.com