Home

4F70AAC4-4457-4776-B7D3-A8BCFA4ED601
citat från
Brundtlandrapporten
”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”
4F70AAC4-4457-4776-B7D3-A8BCFA4ED601
Nya regler
Naturvårdsverket
Nya regler för sortering av bygg- och rivningsavfall börjar gälla den 1 augusti 2020. Vägledning om utsortering av bygg- och rivningsavfall. Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut vissa avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall.

Flera

Års

erfarenhet inom Byggtjänster, Montering, Demontering och Återbruk

välkommen!

Fråga oss om våra tjänster inom cirkulär byggprocess,
Återbruk & Selektiv Rivning

I en cirkulär ekonomi används produkterna så länge som möjligt, och därefter bör de i första hand återanvändas och när det inte är möjligt materialåtervinnas.

Vi hjälper företag återanvända resurser i ett stängt kretslopp istället för att tillverka produkter av nytt råmaterial. Våra tjänster utgår från kundernas behov och täcker ett stort antal områden, och förenar vår expertis inom olika ämnen.

Hur kan ert företag minska klimatpåverkan?

Vi behöver alla ändra våra vanor och vårt sätt att konsumera för att nå klimatmålen. Det finns mycket som du kan göra redan idag för att minska din klimatpåverkan. Våra besparingar påverkar klimatet.

Fråga oss vad ditt företag kan göra för att minska klimatpåverkan

 

Demontera Sverige AB i samarbete MED

Skärpta regler från 2020

Flera mål för materialåtervinning uppfylls

men nästa år höjs kraven

Sverige uppfyller fem av åtta materialåtervinningsmål 2019. Från och med nästa rapporteringsår höjs kraven på materialåtervinningen. Det finns flera utmaningar för att nå framtida mål och öka materialåtervinningen av förpackningar.

Revideringen av EU:s avfallslagstiftning har varit en viktig del i EU:s arbete mot en mer cirkulär ekonomi. En växande befolkning och stark ekonomisk utveckling förbrukar jordens resurser i allt snabbare takt. Bara i Sverige genererar vi i genomsnitt fem ton avfall per person och år. I en cirkulär ekonomi behålls resurserna i samhällets kretslopp istället för att bli avfall.

Fråga oss