ReBuilt Ukraine – On behalf of the Bakhmut District

TACKBREV FRÅN BAKHMUT – UKRAINA

På uppdrag av Bakhmut City Administration of the Bakhmut District of
Donetsk Oblast och på mina egna vägnar, låt mig uttrycka min högsta respekt och
uppriktigt tack för uppmärksamheten på vårt samhälle vid Andra Internationalen
Utställning och konferens “ReBuild Ukraine powered by Energy” i Warszawa (Polen).