Cirkulärt byggande och återbruk

Produktionen av byggmaterial genererar höga klimatutsläpp. För att minska denna påverkan och röra oss mot ett mer hållbart samhälle är cirkulärt byggande nyckeln. Genom att fokusera på återbruk och välja material med omsorg kan vi pussla ihop en mer miljövänlig framtid och minska vårt avtryck.