DOKUMENTATION & RAPPORTER

Dokumentation & Rapporter

Återbruksinventering inkl. fullständig objektbeskrivning.

Vi skapar miljöpåverkansrapporter.

Utfärdar slutdokumentation för material som återbrukats och återvunnits.

Full spårbarhet i Kundportal.