Kompanjonen gör det enklare för företag på den svenska bygg- och fastighetsmarknaden att köpa, sälja och hantera återbrukade produkter och restpartier.

Återbrukskonsultation

Vill ni öka ert återbruk? Känner ni att ni saknar kunskap?

Vi hjälper till med alltifrån internutbildningar till rådgivning i byggprojekt.

Materialframställning står för 80 % av klimatpåverkan vid ett nybyggnationsprojekt. Återbruk kan drastiskt kapa klimatutsläpp vid nybyggnation och ROT-projekt samt i förvaltningsskedet. Det är här vår specialistkunskap kommer in.

Vi kan vara ett stöd i ert återbruksarbete och hjälpa er att komma igång med att skapa en internt återbruksorganisation.

Lönsamheten i arbetet med återbruk är stor. Den kan mätas i miljövinster som; minskade Co2-utsläpp, minskad klimatbelastning, ansvar för framtiden och även en ekonomisk vinst. Istället för att betala höga avgifter och slänga fullt brukbart material, kan ni istället skicka en faktura på er del av intäkterna till oss vid slutfört uppdrag.

Efter genomförd inventering hjälper vi er att sälja materialet ni själva inte behöver. Ni sparar pengar och bidrar till en bättre miljö. 

Förmedlingsprocessen beskrivs enklast på följande sätt:

 • Du som uppdragsgivaren står för eventuell demontering och mellanlagring samt fraktemballering och lastning.
 • Vi står för försäljning, marknadsföring, visningar och all kundkontakt.
 • Tillsammans gör vi en omfattande miljövinst samtidigt som vi gör en intäkt av en kostnad.

Exempel på produktkategorier:

 • Exteriöra produkter: fönster, dörrar m.m.
 • Fasta interiöra produkter: dörrar, entrépartier, glaspartier, undertaksplattor, armaturer, m.m.
 • Övriga interiöra produkter: Möbler, belysning och inredning.

Vi är en aktiv samarbetspartner till CCBuild – Centrum för Cirkulärt Byggande. CCBuild driver på för att cirkulära produktflöden i byggsektorn ska leda till återbruk av byggmaterial i industriell skala. På CCBuild – Marknadsplats finns återbruksprodukter både från oss och andra aktörer på marknaden.

När vi har förmedlat era produkter kan ni skicka en faktura till oss för er del av intäkterna!

Förmedling (försäljning som upphandling): 

 • Annonsering på kompanjonen.se.
 • Annonsering på CCBuild’s Marknadsplats.
 • Ev. annonsering på andra kanaler.
 • Aktiv kundbearbetning.
 • Visningar på plats
 • All kundkontakt inkl. fakturering.
 • Återrapportering.
 • Inköp (upphandling).
 • Uppsökning av återbrukat material.