Samarbete med Kompanjonen

Samarbete med Kompanjonen

Kompanjonen gör det enklare för företag på den svenska bygg- och fastighetsmarknaden att köpa, sälja och hantera återbrukade produkter och restpartier.

Återbrukskonsultation

Vill ni öka ert återbruk? Känner ni att ni saknar kunskap?

Vi hjälper till med alltifrån internutbildningar till rådgivning i byggprojekt.

Materialframställning står för 80 % av klimatpåverkan vid ett nybyggnationsprojekt. Återbruk kan drastiskt kapa klimatutsläpp vid nybyggnation och ROT-projekt samt i förvaltningsskedet. Det är här vår specialistkunskap kommer in.

Vi kan vara ett stöd i ert återbruksarbete och hjälpa er att komma igång med att skapa en internt återbruksorganisation.

 • Rådgivning i tidigt skede inför upphandlingen av demonteringstjänster till ert bygg- eller ROT-projekt.
 • Ta fram nya rutiner/arbetssätt.
 • Rådgivning i tidigt skede inför upphandling av byggprojekt.
 • Rådgivning under byggprojekt.
 • Återrapportering – sparat avfall och klimatbelastning tack vare ert återbruk.
 • Löpande support och stöd i den dagliga förvaltningen.

   

  Återbruksinventering

  Koppla in oss i ett tidigt skede för bästa resultat! Processen kräver tid. Vi inventerar era lokaler/byggnader för att identifiera de dolda värden som finns. Inventering kan göras inför uthyrning, ombyggnation eller rivning. 

  Vi inventerar er lokal/byggnad på plats och går igenom de material som finns och som anses återbrukbara. Materialet fotograferas, mäts och mängdas och är grunden till en senare återbruksrapport. Dokumentationen sker i ett inventeringsverktyg och produkterna kan senare läggas upp på CCBuild – Marknadsplats samt kompanjonen.se för försäljning och/eller för användning som ett eget lagerhanteringssystem inom ert företag. 

  I de fall där det gäller överskottspartier, besöker vi den plats där detta lagerförs.

  Vi hjälper därefter till att samordna all försäljning, demontering och leveranser. Processen delas upp i olika ansvarsområden där förmedling, försäljning och marknadsföring åligger Kompanjonen. Demontering samt leverans åligger uppdragsgivaren.

  Vid projektslut kommer Kompanjonen göra en återrapportering. Vid varje enskilt projekt tar vi fram en återbruksrapport, som visar sparat avfall och minskad miljö- & klimatbelastning tack vare återbruket. Rapport och siffror kan med fördel användas vid årlig hållbarhetsrapportering.

  Kortfattat – vi hjälper er med följande:

  • Dokumentera dolda tillgångar i både lokaler som era egna (oorganiserade?) förråd.
  • Skriftlig dokumentation med både ekonomiska värden så väl som miljöbesparingar (co2 ekv).
  • Tydliga och enkla digitala resultatrapporter med bilddokumentation.
  • Baserat på vårt eget 8-punkters bedömningssystem.
  • Återrapportering – sparat avfall och klimatbelastning tack vare ert återbruk.

   

  Förmedling

Lönsamheten i arbetet med återbruk är stor. Den kan mätas i miljövinster som; minskade Co2-utsläpp, minskad klimatbelastning, ansvar för framtiden och även en ekonomisk vinst. Istället för att betala höga avgifter och slänga fullt brukbart material, kan ni istället skicka en faktura på er del av intäkterna till oss vid slutfört uppdrag.

Efter genomförd inventering hjälper vi er att sälja materialet ni själva inte behöver. Ni sparar pengar och bidrar till en bättre miljö. 

Förmedlingsprocessen beskrivs enklast på följande sätt:

 • Du som uppdragsgivaren står för eventuell demontering och mellanlagring samt fraktemballering och lastning.
 • Vi står för försäljning, marknadsföring, visningar och all kundkontakt.
 • Tillsammans gör vi en omfattande miljövinst samtidigt som vi gör en intäkt av en kostnad.

Exempel på produktkategorier:

 • Exteriöra produkter: fönster, dörrar m.m.
 • Fasta interiöra produkter: dörrar, entrépartier, glaspartier, undertaksplattor, armaturer, m.m.
 • Övriga interiöra produkter: Möbler, belysning och inredning.

Vi är en aktiv samarbetspartner till CCBuild – Centrum för Cirkulärt Byggande. CCBuild driver på för att cirkulära produktflöden i byggsektorn ska leda till återbruk av byggmaterial i industriell skala. På CCBuild – Marknadsplats finns återbruksprodukter både från oss och andra aktörer på marknaden.

När vi har förmedlat era produkter kan ni skicka en faktura till oss för er del av intäkterna!

Förmedling (försäljning som upphandling): 

 • Annonsering på kompanjonen.se.
 • Annonsering på CCBuild’s Marknadsplats.
 • Ev. annonsering på andra kanaler.
 • Aktiv kundbearbetning.
 • Visningar på plats
 • All kundkontakt inkl. fakturering.
 • Återrapportering.
 • Inköp (upphandling).
 • Uppsökning av återbrukat material.