Reclaimd AB

Reclaimd AB

Reclaimd håller till i Göteborg och Västsverige, och samarbetar med Kompanjonen. Vi ingår tillsammans i nätverket #Återbrukskonsulterna.Reclaimd’s mål är att ta tillbaka återbruket och göra det enkelt igen!

Konsultation

Vi hjälper fastighetsbolag med deras interna återbruksarbete. Materialframställning står för 80 % av klimatpåverkan vid ett nybyggnationsprojekt, återbruk kan drastiskt kapa klimatutsläpp vid nybyggnation/ombyggnation/rivning samt i förvaltningsskedet.

Återrapportering vid varje enskilt projekt består av en återbruksrapport som visar sparat avfall och sparad klimatbelastnings tack vare återbruket. Rapporten och siffrorna kan med fördel användas vid årlig hållbarhetsrapportering.

Ett axplock av vad vi hjälper till med:

 • Internutbildning (varför återbruk och hur?)
 • Ta fram nya rutiner/arbetssätt
 • Rådgivning i tidigt skede inför uphandling av byggprojekt
 • Rådgivning under byggprojekt
 • Hjälp med inköp av återbrukat material
 • Återrapportering – sparat avfall och klimatbelastning tack vare ert återbruk

INVENTERING

Vi inventerar er lokal/byggnad på plats genom nogrann genomgång av de material som finns och som anses återbrukbara. Materialet fotograferas, mäts och mängdas och är grunden till en senare återbruksrapport.

Dokumentationen vid inventeringen sker i ett inventeringsverktyg (App) och produkterna kan senare läggas upp på CC-build för försäljning eller för användning som ett eget lagerhanteringssystem inom ert företag.

Punktvis till höger återfinns inventeringens olika steg

 • Genomgång av material, såsom planritningar, fasadritningar, drift-/underhållspärmar m.m.
 • Inventering på plats, allt fotodokumenteras, mäts m.m.
 • Sammanställning – ni får tillgång till en lista över produkter (med bild) som kan återbrukas

FÖRMEDLING

Vi förmedlar det ni inte längre behöver, exempelvis efter en intern inventering, inför ett stundande ombyggnationsprojekt, rivning etc.

Exempel på produktkategorier:

– Exteriöra produkter såsom fasadtegel, taktegel, markbeläggning, fönster m.m.

– Fasta interiöra produkter såsom dörrar, entrépartier, glaspartier, undertaksplattor, armaturer, m.m.

– Övriga interiöra produkter såsom; Vitvaror, beslag, låskistor och trycken m.m.

Återbrukat material till salu, från såväl Reclaimd som andra aktörer finner ni på CC-build.

När vi har förmedlat era produkter kan ni skicka en faktura till oss för er del av intäkterna!

 • Annonsering på CC-build
 • Ev. annonsering på andra marknadsplatser
 • All kundkontakt inkl. fakturering
 • Kontakt med demontör och transportör
 • Återrapportering
 • Er möjlighet att fakturera oss för provisionen!