ÅTERBRUK

Återbruk

Vad kan återbrukas från era fastigheter och vad kan återvinnas?

Vi erbjuder:
*Återbruksinventering med tillhörande Återbruksplan
*Praktiskt demontering inkl. emballering och packning av
återbruksprodukterna.
*Selektiv rivning där återvinningsmassor sorteras i fraktioner.
*Full spårbarhet i Kundportal.