ÅTERBRUK

Återbruk

Vad kan återbrukas från era fastigheter och vad kan återvinnas?

Vi erbjuder:
Återbruksinventering och miljödokumentation
Demontering 
Selektiv rivning där återvinningsmassor sorteras i fraktioner.
Full spårbarhet i Kundportal.